SNS: Continu Verbeteren

29/03/2017

SNS: Ontwikkeltraject Continu Verbeteren
'Van vinken naar vonken'

 

Binnen het bedrijfsonderdeel Advies van SNS was de vraag om meer gezamenlijke focus aan te brengen en toe te groeien naar een 'cultuur' van teams die zelf leren hun prestaties continu te verbeteren. 

 

Qua aanpak zijn we samen met een aantal koplopers in het klein begonnen door met elkaar de ambitie van het continu verbeteren betekenis te geven. En zodra er een gedeelde ambitie was gevormd, zijn we in een aantal teams met principes - uit het agile-denken zoals LEAN en Scrum maar niet die taal gehanteerd om geen methode 'uit te rollen' en daarmee ongemerkt het eigenaarschap 'uit te hollen' - gaan experimenteren hoe effectiever samen te werken.

 

En zo te leren hoe het 'vliegwiel' van continu verbeteren aan te slingeren. Bijvoorbeeld door de teamprestaties visueel te maken op een Continu Verbeter-bord. En elke week als team met elkaar op staande wijze de voortgang van de prestaties te bespreken, en dan zowel de cijfers/bovenstroom informatie als de onderlinge samenwerking/onderstroom. Binnen één team ging men dit de ‘bo(a)rdmeetings’ noemen. Het credo van deze manier van werken werd: 'wat zichtbaar is maakt sneller bespreekbaar en maakt sneller verbeterbaar'. Waarbij de teams steeds de pdca-cyclus doorliepen van plan/doelen bepalen, acties ondernemen en vervolgens checken (door terug te kijken, status van de prestaties te bespreken, en vooruit te kijken) en aanpassen (acties om bij te sturen en verbeteren).

 

Door klein te starten hebben we de nieuwe manier van samen werken kunnen fijn slijpen en zo zijn we meer leidinggevenden en hun teams gaan aanhaken. Niet om een 'best practice' uit te rollen, maar een filosofie te delen, met als insteek dat de continu verbeter-aanpak ook om continu verbeteren vraagt. Op deze manier bleef elke leidinggevende en elk team de ruimte voelen om er hun eigen invulling aan te geven. Dit werkte versterkend voor het eigenaarschap en aanstekelijk om op deze beweging aan te sluiten. Zo leerden de leidinggevenden en hun teams een kort-cyclisch ritme om continu de dienstverlening naar klanten, de onderlinge teamsamenwerking en de prestaties te verbeteren. 

 

Als je interesse hebt naar de behaalde resultaten dan breng ik je graag in contact met Ronald Pieters (directeur) en Sabine Oosterholt (projectleider). Want consultants willen de door hen begeleidde trajecten en behaalde resultaten vaak iets te rooskleurig neerzetten. En daarop ben ik zeker geen uitzondering, dus zo kun je van hen zelf horen hoe zij het traject, de behaalde resultaten en mijn rol hebben ervaren.