SVB: Ontwikkeling Managementplatform

30/11/-0001

Sociale Verzekeringsbank: ‘Ontwikkelprogramma Managementplatform Dienstverlening (september 2014 – april 2015)

Het managementplatform bevat alle managers die 10 locaties (met elk 150 medewerkers) aansturen (waar de basiswetten zoals de AOW worden uitgevoerd) en daar ‘boven’ zitten twee directeuren. Het beoogde resultaat voor het ontwikkeltraject was een team van talentvolle managers die vanuit hun kracht invloed nemen, plezier met elkaar beleven, innoveren, leren van successen, en een meer efficiënte en een excellente dienstverlening.

In plaats van een hoogdravend MD of leiderschapsprogramma op te tuigen hebben wij het innovatief ingestoken. Niet met de poten op de hei, maar met de poten in de klei. We zijn aangeschoven bij de reguliere werkoverleggen, voorafgaand en achteraf organiseerden we ‘pitstops’ om vooraf stil te staan bij de gewenste resultaten en de daarbij horende gedragingen en (versterkende overtuigingen), en meteen na het overleg evalueerden we de (on)behaalde resultaten, welke acties en gedragingen daaraan hadden bijgedragen en ook welke niet-acties (handelingen die men wel wilde ondernemen maar niet ondernam, met goede redenen vaak) en welke redenen/overtuigingen daar dan weer achter zaten. Op deze manier hebben we in het werk een ‘continu leerloop’ aangeleerd, nieuwe taal geïntroduceerd om zo een nieuwe manier van denken en doen onder de knie te krijgen. We deden ook ‘systemische teamopstellingen’ onder het mom van ‘anders doen begint met anders denken, en in dit geval met anders kijken en beleven’. Maar bijvoorbeeld ook De wereld draait door, waarin we theatrale interventies en cabaret inzetten om gedrag en manieren van samenwerken op andere manieren zichtbaar en bespreekbaar te maken. Op deze manier kregen deelnemers verschillende ‘brillen’ aangereikt om de dagelijkse interactiepatronen op functionaliteit te toetsen en te verbeteren.

Het resultaat is een sterk verbeterde teamsamenwerking, meer werkplezier, geen ‘toeschouwer-gedrag’ meer tijdens overleggen maar verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag en de bereikte resultaten.