Woonstad Rotterdam: Sprintweek

01/01/1970

Woonstad Rotterdam: ‘Een Sprintweek om kernwaarden te ontwikkelen’ (oktober 2015 - januari 2016)

Corporatie Woonstad Rotterdam heeft de laatste jaren een sterke ontwikkeling gemaakt en qua klant- en medewerkerstevredenheid scoren ze bovengemiddeld goed. Er zijn veel stappen gemaakt om de harde kant te verbeteren en de werkprocessen te ‘leanen’, maar in de doorontwikkeling wilden ze juist meer inzetten op de ‘zachte’ kant. Met als startpunt de kernwaarden, ‘de bedoeling’. Vanuit de overtuiging dat een sterke gedeelde bedoeling en kernwaarden houvast en verbondenheid geven, en daarmee de ontwikkeling van de organisatie versterken. Echter dergelijke trajecten worden uitgesmeerd over een lange doorlooptijd en zijn belangrijk maar niet urgent. De dagelijkse werkzaamheden zijn urgent dus krijgt deze steeds voorrang in de agenda’s. Het traject om kernwaarden te benoemen wordt daarom ‘losgekoppeld’ van het dagelijkse werk. De gesprekken hierover vinden dan in heisessies of hotelzalen plaats. Hierdoor krijg je een ‘losgezongen’ werkelijkheid van de dagelijkse praktijk. Er ontstaan vage en algemene kernwaarden (‘je zegt dan ja tegen alles en nee tegen niets’). Daarom kozen we voor een innovatieve insteek, namelijk een Sprintweek (om meer te lezen over het concept van de Sprintweek lees daarvoor mijn artikelen hierover op www.managementsite.nl). De kracht van zo’n week is dat je focus, momentum en versnelling creëert met snel resultaat. Je zet de cameralens vol op één thema, je geeft het thema prioriteit door er een hele week aan te wijden en je niet te laten afleiden door de waan van de dag of uitstelgedrag. Heel de organisatie is betrokken. De eerste dagen gebruikten we om met behulp van sneltekenaars/visuele vertalers allerlei input op te halen. Op de woensdag organiseerden we ‘dwarsdenken’ met medewerkers die nog niks hadden meegekregen, op donderdag koppelde het MT de tussentijds resultaten terug aan het middenkader en mensen uit het regieteam (een dwarsdoorsnede, soort Gideonsbende uit de organisatie) om het aan te scherpen en hun eigen voorbeeldgedrag als MT zijnde onder de loep te nemen, op vrijdag werd het resultaat aan de hele organisatie terug gekoppeld en hoe er opvolging aan te geven. De Sprintweek werd uitmuntend gewaardeerd door alle betrokkenen, omdat we van zoveel mensen de kennis hebben benut, de aanstekelijke beweging om aan te haken, en we zowel consensus als enthousiasme van hoog tot laag bereikten over de bedoeling en de kernwaarden. 


Referenties: Dennis Lausberg, directeur en Ton Verschoor, HR manager