Werkwijze

 

 

 

 

Mijn ‘heilige huisjes’ in hoe ik werk

 

 

 

 

Ambitieus eigenaarschap

 

Samen met opdrachtgevers bedenk ik welke aanpak effectief werkt in hun context. Ik ga niet blind populaire filosofieën zoals Semco-stijl, zelfsturing of agile uitrollen, omdat je anders het eigenaarschap ongemerkt 'uit(r)holt'. Elke context is namelijk anders en vraagt zijn eigen aanpak. Mijn uitgangspunt is daarbij dat je verandertrajecten niet kunt ‘uitbesteden’ aan de externe adviseur. Ik ga daarom pas echt ‘aan’ als er ambiteus eigenaarschap is om iets in beweging te zetten. En dat men voelt dat er iets op het spel staat. De gedeelde ambitie geeft vervolgens energie om de mouwen op te stropen en samen iets voor elkaar te boksen. 

 

Move before you’re ready


We hebben vaak de neiging om lang te blijven praten en plannen te maken. Vooraf weet je echter het minste wat werkt. Daarom werk ik vanuit de principes ‘van A naar B op de manier van B’ en ‘tempo maken boven volledig willen zijn’, kortom: leren door te doen! Ik gebruik elementen uit het agile-denken zoals de klant centraal, het zelfsturend en oplossend vermogen benutten op de ‘werkvloer’, visueel management, en kort-cyclisch leren en verbeteren door experimenten, sprints en weekstarts. Maar een methode als Scrum is geen doel op zichzelf. Ik onderzoek liever waar de energie zit en ga dan samen met de betrokkenen de aanpak 'op maat' maken. En dan snel aan de slag om uit te vinden hoe de prestaties te verbeteren zijn.  

 

Enthousiasme wekt enthousiasme op


Ieder persoon heeft een ‘winst- en verliesrekening’ bij verandering. Om te bewegen is noodzaak nodig, anders gezegd: wat gebeurd er als we niks veranderen? Maar ik geloof vooral dat mensen in beweging komen zodra ze de winst van het plezier, een succeservaring en het enthousiasme voelen. Daarom werk ik graag met creatieve en aanstekelijke aanpakken. Denk aan een Sprintweek, Gideonsbende, KlantArena, sneltekenaars, acteurs, Hackathon, regietheater, een tv-format zoals De wereld draait door en Gamification. Zodat mensen het enthousiasme voelen om uit de vertrouwde groef te stappen en wat nieuws in beweging te zetten.

 

Met de poten in de klei in plaats van op de hei 


’People are loyal to culture not strategy’, dat is de filosofie bij online schoenenreus Zappos. Ik geloof in de kracht van cultuur. Echter ik geloof er niet in dat leiderschap- en cultuurprogramma’s die ‘op de hei’ plaatsvinden enig structureel effect hebben op prestatieverbetering. Waarom? Omdat goede bedoelingen sneuvelen in de grillige praktijk die andere spelregels kent dan het programma 'op de hei'. Je verandert de cultuur pas door hier-en-nu te reflecteren op de effectiviteit van het handelen en dit te koppelen aan de prestatieverbetering. Daarom werk ik liever met mijn poten in de klei dan op de hei, zodat je in het werk leert hoe je op effectieve wijze ineffectief gedrag aan de kaak stelt en de prestaties kan verbeteren. 


Continu zelfverbetering


We spreken elkaar vaak niet aan in angst voor de defensieve reactie van de ander. Ook ik heb deze defensieve reflex als adviseur en helemaal als mijn rol of werkwijze ter discussie worden gesteld. Maar als ik niet congruent handel ben ik ongemerkt een ‘bliksemafleider’ voor de mensen met wie ik werk. En zonder dat ik het doorheb ondermijn ik hiermee de ambitie om een cultuur te creëren van in openheid leren en continu verbeteren. Het begint daarom met mijn voorbeeldgedrag en dat deze congruent is. Daarom vind ik het belangrijk om mezelf ter discussie te stellen, zodat ik blijf leren en in elke context nieuwsgierig blijf naar wat wel en niet werkt. En ik zo ook anderen 'aansteek' om met dezelfde nieuwsgierigheid aan continu zelfverbetering te doen. 

 

Neem contact op voor meer informatie